43time - Wycieczki, Hotele, Bilety lotnicze, Bilety autokarowe, Ubezpieczenia, Samochody, Promy

Informacje i rezerwacja

Blog 43time

Konkurs! Wiosna w 43time!

Data publikacji: 01-04-2019
gadzerty biuro podrozy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Czujemy wiosnę u nas w biurze :)

 

Ogłaszamy konkurs!

 

 Do wygrania gadżety firmowe.

Regulamin konkursu:

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady Konkursu, (zwane dalej „Zasadami”), określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie: "Wiosna z biurem podróży 43time" (zwanym dalej Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest 43time Joanna Haliniak, zwany dalej Organizatorem.

3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

4. Konkurs organizowany jest za pomocą graficznej wiadomości z informacją, udostępnionego na fanpage'u: https://www.facebook.com/43time/

§2. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa.

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają zdolności do czynności prawnych.

2. Konkurs trwa od 01.04. do 10.04.2019 r.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

Wystarczy że:
1. Lubisz naszą stronę na fb Biuro podróży 43time.pl,
2. Polubisz nasz nowy profil Travelplanet.pl Nowy Targ
3. Udostępnisz ten post na swoim profilu.
4. Zaproś do zabawy swoich znajomych! 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród. Ustalenie zasad oraz wysokości nagród dodatkowych leżą wyłącznie w gestii Organizatora.

6. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Facebook https://www.facebook.com/43time/ najpóźniej do 12.04.2019 r.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura 43time.

§3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są gadżety firmowe!

2. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres zwycięzcy lub będą do odbioru w naszym biurze podróży: ul Waksmundzka 38 w Nowym Targu.

3. Otrzymane Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.

4. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

5. Dodatkowe informacje o Nagrodzie oraz sposobie wysyłki pod adresem email: biuro@43time.pl

6. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w informacji o wynikach konkursu.

7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą wiadomości wysłanej na serwisie Facebook.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury, powołane przez Organizatora.

4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych.

5. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie działań, mających na celu naruszenie niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takich zgłoszeń. Taką decyzję Jury może podjąć po przeanalizowaniu adresów IP, z których wykonane zostały nieprawidłowe działania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści dodanych przez Użytkownika, jeśli będą sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, a także z dobrymi obyczajami. Usunięte mogą zostać treści wulgarne i obraźliwe, o charakterze pornograficznym, naruszające prawa osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, religię, język, nawołujące do przemocy, zawierające adresy e-mail.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

 

Zapraszamy do zabawy :)

W tej kategorii:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję